SERVEIS

cespedes, jardi, jardinera, jardin, gespa, paisatgisme, paisajismo, arbol, arbre, pedra, piedra, riego, fitosanitario, fuente, reforma

Manteniment

Realitzem totes les tasques necessàries per conservar un jardí en les millors condicions, amb un pla de manteniment personalitzat i un pressupost que podem adaptar a les vostres necessitats.

cespedes, jardi, jardinera, jardin, gespa, paisatgisme, paisajismo, arbol, arbre, pedra, piedra, riego, fitosanitario, fuente, reforma

Poda i tala

Utilitzem tècniques d’escalada i trepa aplicades a la poda i tala d’arbres exemplars, arbres monumentals de difícil accés i palmeres de qualsevol alçada.

cespedes, jardi, jardinera, jardin, gespa, paisatgisme, paisajismo, arbol, arbre, pedra, piedra, riego, fitosanitario, fuente, reforma
cespedes, jardi, jardinera, jardin, gespa, paisatgisme, paisajismo, arbol, arbre, pedra, piedra, riego, fitosanitario, fuente, reforma
cespedes, jardi, jardinera, jardin, gespa, paisatgisme, paisajismo, arbol, arbre, pedra, piedra, riego, fitosanitario, fuente, reforma

Tractaments
fitosanitaris

Realitzem tractaments fitosanitaris, tant de xoc, en cas de plaga o malaltia, com preventius. Respectem al màxim el medi ambient, prioritzant la lluita biològica davant de la química, aplicant el sistema més efectiu i respectuós en cada cas.

Utilitzem la innovadora tècnica d’endoteràpia vegetal consistent en aplicar injeccions directament a l’arbre, evitant problemes de toxicitat per partícules en suspensió. Aquesta tècnica és molt efectiva en el control de diverses plagues, especialment en la processionària dels pins, obtenint resultats molt satisfactoris.